Komunikat prasowy Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów

Banknoty_500zł

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi z zawiadomienia Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie postępowanie w sprawie wyłudzenia na szkodę zawiadamiającego kwoty w wysokości około 40 tys. zł, którego miał się dopuścić jeden z rzeszowskich NZOZ-ów. Placówka ta w okresie od 2010 r. do 2014 r. miała zgłosić wykonanie usług dla około 200 pacjentów, którym albo nie świadczyła żadnych usług albo świadczyła usługi płatne, a zgłaszała świadczenie usług bezpłatnych, co spowodowało powstanie wskazanej szkody. Postępowanie to jest na początkowym etapie. Obecnie trwają w nim czynności sprawdzające.

Prokurator  Rejonowy
dla miasta Rzeszów
Renata Krut-Wojnarowska