Komunikat Prasowy Prokuratora Rejonowego w Dębicy

Wyrok

W dniu 08.12.2016r. w Sądzie Rejonowym  w Dębicy zapadł wyrok w sprawie p-ko Michałowi K. podejrz. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne, gdzie w/w został uznany winnym dopuszczenia się czynów objętych aktem oskarżenia i skazany został na karę:

I czyn –  6 miesięcy pozbawienia wolności, zobowiązanie do naprawienia szkody w kwocie 1000 zł na rzecz ustalonego pokrzywdzonego ( art. 46 § 1 kk),

II czyn – 3 miesiące pozbawienia wolności,

III czyn –  3 miesiące pozbawienia wolności, zakaz zbliżania się do ustalonej pokrzywdzonej przez okres 5 lat z zobowiązaniem go do zachowania odległości od pokrzywdzonej nie mniejszej niż 100 metrów  ( art. 41a §1 i 4 kk),

IV czyn – 1 rok pozbawienia wolności, nawiązka na rzecz ustalonego pokrzywdzonego w kwocie 20.000 zł ( art. 46 § 2 kk),  zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego przez okres 5 lat z zobowiązaniem go do zachowania odległości od pokrzywdzonego nie mniejszej niż 100 metrów  ( art. 41a §1 i 4 kk),

V czyn – 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności,

VI czyn – 5 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz zbliżania się do ustalonego pokrzywdzonego przez okres 5 lat z zobowiązaniem go do zachowania odległości od pokrzywdzonego nie mniejszej niż 100 metrów  ( art. 41a §1 i 4 kk),

Kara łączna:

-2 lata i 6 miesięcy  pozbawienia wolności (art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk),

– zwolniono z kosztów sądowych.

 

Michał K.   stanął  pod  zarzutami  popełnienia  przestępstw o to, że :

  1. w dniu 06 stycznia 2016r. w miejscowości Dębica woj. podkarpackiego, na terenie ustalonej stacji paliw umyślnie kopiąc nogą i uderzając ręką w lewe przednie drzwi samochodu marki Opel Vectra, dokonał wgniecenia drzwi i zarysowania ich powłoki lakierniczej oraz porysowania listwy chromowanej drzwi , czym spowodował straty w wysokości  1000 zł na szkodę ustalonego pokrzywdzonego tj. o czyn z art. 288 § 1 kk,
  2.  w miejscu i czasie jak w pkt I kierował pod adresem ustalonego pokrzywdzonego groźbę bezprawną, gdy zgłosi fakt uszkodzenia samochodu na Policji, która to groźba wzbudziła u pokrzywdzonego uzasadniona obawę, że może zostać spełniona  tj. o czyn z art. 190 § 1 kk,
  3.  w dniu 17 stycznia 2016r. w Bobrowej woj. podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi sprawcami, co do których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, wdarł się do domu zamieszkałego przez ustalone osoby tj. o czyn z art. 193 kk,
  4. w miejscu i czasie jak w pkt poprzez kilkakrotne uderzanie maczetą po ciele ustalonego pokrzywdzonego spowodował u niego obrażenia ciała w postaci: rany ciętej głowy w okolicy potylicy, złamania kości ciemieniowej prawej, krwiaka śródczaszkowego nadtwardówkowego okolicy ciemieniowej prawej, stłuczenia mózgu w okolicy ciemieniowej prawej, rany ciętej okolicy prawej łopatki, przedramienia lewego i prawego podudzia z przecięciem wiązadła mięśniowego rzepki prawej, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała u pokrzywdzonego na okres powyżej dni siedmiu, a część z nich także na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o czyn z art. 157 § 1 kk i art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,
  5. w dniu 01 lutego 2016r. na terenie hali sportowej w Dębicy woj. podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem K., Sebastianem P., Krzysztofem G. i Kamilem Z., co do których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, grożąc pobiciem, zażądał od dwóch małoletnich pokrzywdzonych wydania koszulek sportowych z emblematami klubu „Wisłoka Dębica” , a następnie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia koszulki sportowej własności jednego z pokrzywdzonych z emblematem klubu piłkarskiego „Wisłoka Dębica” o wartości 30 zł oraz dokonali zaboru w celu przywłaszczenia koszulki sportowej własności drugiego z pokrzywdzonych z emblematem  klubu piłkarskiego „Wisłoka Dębica” o wartości 60 zł tj. o czyn z art. 280 § 1 kk,
  6. w dniu 10 marca 2016r. w Żyrakowie woj. podkarpackiego w celu wywarcia wpływu na świadka w postępowaniu przygotowawczym KPP w Dębicy sygn. RSD 138/16, kierował pod adresem ustalonego pokrzywdzonego groźbę pozbawienia życia tj. o czyn z art. 245 kk.

Odnosząc się do pkt V treści zarzutów warto nadmienić, iż w okresie wcześniejszym pozostali sprawcy działający wspólnie i w porozumieniu z Michałem K. to jest Tomasz K., Sebastian P., Krzysztof G. i Kamil Z. dobrowolnie poddali się karze na podst. art. 335 kpk i zostali skazani przez Sąd Rejonowy w Leżajsku na karę:

– po 1 rok pozbawienia wolności wz. 3 lata ( art. 60 § 2 pkt 1 kk  i art. 60 § 6  pkt 3 kk, art. 70 § 1 kk),

– grzywna w wymiarze 60 stawek  dziennych po 40 zł ( art. 33 § 2 kk),

– zobowiązanie do naprawienia szkody w 1/5 części w  kwocie 6 zł oraz w kwocie 12 zł na rzecz ustalonych pokrzywdzonych pokrzywdzonego  ( art. 46 § 1 kk),

– dozór kuratora ( art. 73 § 1 kk),

– informowanie kuratora o przebiegu okresu próby (art. 72 § 1 pkt 1 kk),

– koszty postępowania.

Prokurator Rejonowy w Dębicy
Jacek Żak