Komunikat prasowy – zatrzymanie przez CBA

Korupcja

W dniu 11.09.2018 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie funkcjonariusza CBA, zatrzymali w Warszawie jedną osobę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz dokonali przeszukań w wyznaczonych miejscach. W dniu 12 września 2018 roku Grzegorzowi U. przedstawiono zarzut o czyn z art. 229 § 3 kk. w zw. z art. 12 kk. Grzegorz U. podejrzany jest o złożenie propozycji korupcyjnej na przełomie lutego i marca 2018 roku jednemu z podkarpackich Burmistrzów w postaci korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 30 000,00 zł od zamówienia publicznego na wykonanie i budowę całorocznego lodowiska, a także w wysokości 5% wartości brutto od zamówień publicznych na wymianę oświetlenia w hali sportowej jednej za szkół i na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w zamian za naruszenia prawa – złamania zasad uczciwej konkurencji określonej w art. 7 ustawy „Prawo zamówień publicznych” poprzez ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o specyfikację techniczną dostarczoną przez podejrzanego i udzielenie zamówień wskazanych przez niego podmiotom gospodarczym.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego tut. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, uwzględniając wniosek Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie postanowieniem z dnia 13 września 2018 roku zastosował wobec Grzegorza U. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech) miesięcy.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej
Piotr Kraus