Komunikat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie zawiadamia, że postanowieniem KWP w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 roku, zatwierdzonym przez prokuratora 7 października 2019 roku w ramach śledztwa prowadzonego przez tą Prokuraturę o sygn. PR Ds.373.2017.Sp(c) przeciwko Kamilowi S., Adrianowi M., i Mariuszowi M. podejrzanym o popełnienie szeregu przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 lek w zw. 294 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk i art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk i inne, polegających na doprowadzeniu w okresie lat 2010 – 2016 w różnych miejscowościach na terenie Polski łącznie 163 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości wytworzenia i dostarczenia im różnego rodzaju dokumentów, przedmiotów czy też usług, w łącznej kwocie około 710.000,00 zł., nie mając zamiaru realizacji przyjętych na siebie w ten sposób zobowiązań; umorzono to postępowanie w części przeciwko Adrianowi M. uznając, iż nie dopuścił się on zarzuconych mu przestępstw na szkodę 61 osób spośród w/w pokrzywdzonych, szczegółowo wymienionych w tym postanowieniu tj. na podstawie art. 322 kpk, gdyż ustalenia wykazały, iż czynów na szkodę tych pokrzywdzonych dopuścił się wyłącznie drugi ze współpodejrzanych tj. Kamil S.

Zainteresowane osoby pokrzywdzone szczegółowe informacje w tej sprawie mogą uzyskać osobiście bądź drogą pisemną pod adresem Prokuratury Rejonowej w Łańcucie 37- 100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10 ewentualnie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lancut@rzeszow.po.gov.pl.