Konferencja prasowa w sprawie dopalaczy

Konferencja

W dniu 19 grudnia 2016r. odbyła się w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie wspólna konferencja prasowa Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie,  Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie. Ponadto prelegentem konferencji był również Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc. Reprezentacja tychże instytucji nie była przypadkowa, albowiem konferencja dotyczyła aktualnie nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie postępowania dotyczącego obrotu środkami zastępczymi jakimi są dopalacze. Sprawa zainicjowana została działaniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie, który w sierpniu br. złożył w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów zawiadomienie w tej sprawie. Dość szybko bo już we wrześniu sprawa ta została przejęta do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie.

Jak ustalono w toku postępowania, w dwóch punktach w Rzeszowie, pod pozorem sprzedaży artykułów modelarskich dochodziło do obrotu środkami zastępczymi tzw. dopalaczami. Pracownicy Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie przeprowadzili szereg kontroli w toku, których pobrali do badania liczne próbki sprzedawanych tam produktów. Wszystkie zabezpieczone w wyniku kontroli produkty zawierały substancje spełniające definicję środka zastępczego w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Środki te to substancje psychoaktywne mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz wpływające na ośrodkowy układ nerwowy. Powyższe ustalenia pozwoliły na postawienie trzem osobom zarzutów obrotu szkodliwymi dla zdrowia substancjami w postaci środków zastępczych tj. dopalaczy w ilości kilku kilogramów, poprzez co sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób, a z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

W dniu 17 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie na wniosek Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od 7 miesięcy do 12 lat.

Dopalacze
Dopalacze zabezpieczone w toku przeszukania zdj. KMP Rzeszów

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz

 

Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja