Mieszkaniec Krasnego podejrzany o kierowanie gróźb wobec funkcjonariusza publicznego

W dniu 8 maja 2017 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem przyszedł, znany osobiście pracownikom tego urzędu, 57 – letni Janusz M., mieszkaniec miejscowości Krasne. Swoje kroki skierował do pokoju, w którym urzęduje Kierownik GOPS w Krasnem, gdzie groźbami zażądał zwiększenia środków pieniężnych wypłacanych przez Ośrodek na jego rzecz. W pewnym momencie z kieszeni wyciągnął przedmiot przypominający swoim kształtem broń palną i zaczął nim wymachiwać w kierunku Kierownik GOPS. Po chwili opuścił budynek.

Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji I w Rzeszowie. Po zatrzymaniu ustalono, iż mężczyzna znajduje się w stanie nietrzeźwości. Ustalono, że przedmiot, którym mężczyzna wymachiwał w siedzibie GOPS w Krasnem jest plastikową atrapą broni palnej. Ponadto ustalono, iż Janusz M. odbywał wcześniej wielokrotnie karę pozbawienia wolności.

Mężczyźnie został przedstawiony zarzut z art. 224 § 1 kk – wywierania wpływu przemocą lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

Prokurator Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji polegającego na stawiennictwie we właściwej miejscowo jednostce Policji 3 razy w tygodniu oraz zakazie zbliżania się do pokrzywdzonej i miejsca jej pracy na odległość mniejszą niż 50 m.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz