Nadzór Prokuratury w sprawie fałszywych oświadczeń w formularzach zgłoszeniowych

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzorowała pod sygnaturą PR Ds. 660.2019 prowadzone przez KPP w Leżajsku (RPS 252/19) czynności sprawdzające w sprawie złożonego w dniu 13 czerwca 2019r. przez pełnomocnika Burmistrza Miasta Leżajsk zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynów z art. 233 par. 6 kodeksu karnego w zw. z art. 233 par. 1 kodeksu karnego, polegających na złożeniu w okresie od 25 do 26 marca 2019r. fałszywych oświadczeń w formularzach zgłoszeniowych dziewięciorga dzieci-kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku, na okoliczność miejsca zamieszkania w/w dzieci i ich rodziców.

W powyższej sprawie w dniu 12 lipca 2019r. przyjęto protokolarne zawiadomienie o przestępstwie od Burmistrza Leżajska i wykonano czynności mające na celu ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania w/w dzieci poprzez dokonanie stosownych rozpytań osób, które zastano w deklarowanych w w/w oświadczeniach miejscach zamieszkania. Ponadto dokonano sprawdzeń w/w kandydatów w systemie PESEL.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w dniu 9 sierpnia 2019r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie wobec braku znamion czynu zabronionego. Powyższe postanowienie nie jest na chwilę obecną prawomocne.

Prokurator Prokuratury Rejonowe

Krzysztof Miłek