Nienależyte sprawowanie opieki w przedszkolu

W dniu 29 marca 2019 roku Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko dyrektor Marzenie B. i asystentce nauczyciela Beacie M z Niepublicznego Przedszkola w Rzeszowie o popełnienie przestępstwa  z art. 160 § 2 kk. Natomiast wobec wolontariuszki wymienionego przedszkola Anny L. wystąpiono do Sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania w zakresie czynu z art. 160 § 2 kk.

Wskazane osoby oskarżone są o to, że w dniu 10 lipca 2018 roku w Rzeszowie  przez nienależyte zorganizowanie oraz sprawowanie opieki nad podopiecznymi w grupie przedszkolnej, pozostawiły  małoletniego podopiecznego bez należytej opieki w wyniku czego ten samowolnie opuścił budynek Przedszkola, co spowodowało, że pozostawał bez opieki w rejonie ulicy i przyległego do budynku Przedszkola parkingu, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Artur Grabowski

 Rzecznik Prasowy