Oszukano kilkaset polskich firm. Sprawa trafiła do sądu

Pieniądze

W dniu 30 maja 2016r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przekazała do rzeszowskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Pawłowi G. i Bogdanowi Ś. w związku z doprowadzeniem 131  pokrzywdzonych, w tym osób prywatnych i podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości.

Paweł G. i Bogdan S. zostali oskarżeni o to, że w okresie od 9 stycznia 2012 r. do 14 października 2013 r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu, jako członkowie zarządu spółki z o.o. z siedzibą na terenie województwa podkarpackiego, poprzez wprowadzenie w błąd co do sytuacji finansowej reprezentowanej przez siebie firmy oraz jej możliwości płatniczych, doprowadzili ustalone osoby i przedsiębiorstwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3.923.805,18 zł. Ponadto, obu mężczyznom prokurator zarzucił również, że jako wspólnicy spółki z o.o. w terminie od 9 stycznia 2012 r. do 28 maja 2013 r. nie dopełnili obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość.

Śledztwo wykazało, że podejrzani Paweł G. i Bogdan Ś. podejmując współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi, w tym firmami z woj. podkarpackiego poruszającymi się głównie w obszarze handlu, usług i transportu, celowo i świadomie działali na ich szkodę. Oskarżeni, na podstawie faktur VAT dokonali u swoich kontrahentów zamówienia oraz odbioru licznych towarów i usług, po czym nie uregulowali zaciągniętych wobec nich zobowiązań.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator uznając, że wskazane w postępowaniu okoliczności oraz fakt popełnienia wyżej opisanych przestępstw nie budzą wątpliwości, wniósł o skazanie Pawła G. na łączną karę 1 roku i 8 miesięcy oraz Bogdana Ś. 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby 4 lat oraz zasądzenie grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł w stosunku do Pawła G. i 200 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł w stosunku do Bogdana Ś. Nadto, prokurator wnioskował również o orzeczenie wobec obu mężczyzn obowiązku solidarnego naprawienia szkody w całości, tj. w łącznej kwocie 3.923.805,18 zł na rzecz pokrzywdzonych. Wystąpił też o zasądzenie wobec Pawła G. obowiązku pokrycia kosztów sądowych w wysokości 3.000 i Bogdana Ś. w kwocie 2 500 zł.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz