Oszustwa na szkodę osób duchownych z parafii na terenie powiatu łańcuckiego

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko 35 – letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Dawidowi L. podejrzanemu o dokonanie kilku przestępstw oszustwa na szkodę kapłanów z parafii na terenie powiatu łańcuckiego.

Dotychczas sprawcy zarzucono popełnienie 4 przestępstw dotyczących wyłudzeń, w tym jedno w formie usiłowania. Sposób działania Dawida L. polegał na wprowadzaniu kapłanów w błąd co do swojej tożsamości i przedstawianiu nieprawdziwej sytuacji osobistej oraz ekonomicznej. Twierdząc, że potrzebuje pomocy na operacje chorej córki wyłudził od trzech kapłanów łącznie kwotę 3 500 złotych. Jedna z osób duchownych zorientowała się co do przestępczego zamiaru sprawcy i nie udzieliła mu sugerowanej pomocy w związku ze śmiercią córki.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dawid L. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Wobec podejrzanego zastosowano dozór Policji. Dawid L. nie realizował obowiązków wynikających z tego środka zapobiegawczego oraz nie zgłaszał się na wezwania celem wykonania z jego udziałem czynności procesowych. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Łańcucie o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Po orzeczeniu tego środka zapobiegawczego przez sąd na okres 14 dni, Prokuratura Rejonowa w Łańcucie zarządziła poszukiwania podejrzanego listem gończym. Sprawca został zatrzymany 2 lutego 2019 roku na terenie powiatu biłgorajskiego, gdzie m.in. podając się za funkcjonariusza policji, ponownie dokonał przestępstw przeciwko mieniu.

W toku dochodzenia weryfikowane są okoliczności dotyczące popełnienia kolejnych przestępstw przez podejrzanego na terenie powiatu biłgorajskiego i rzeszowskiego.

Sąd Rejonowy w Łańcucie na wniosek prokuratora postanowił o dalszym stosowaniu wobec Dawida L. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Przestępstwo z art. 286 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. 

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy