Podejrzany o propagowanie ustroju faszystowskiego

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów  nadzoruje postępowanie przygotowawcze dotyczące publicznego propagowania ustroju faszystowskiego poprzez wystawienie na widok publiczny herbu 14 Dywizji Grenadierów SS ( ukraińskiej ).  

Do zdarzenia doszło w dniu 3.10.2016 r. na terenie jednej z rzeszowskich uczelni.  Ustalony z personaliów dwudziestoletni student tej uczelni,  będący obywatelem Polski,  przyszedł na zajęcia wykładowe ubrany w koszulkę z wizerunkiem herbu 14 Dywizji Grenadierów SS. Była to dywizja ukraińska utworzona w roku 1943 przez władze III Rzeszy, walcząca następnie w ramach struktur wojskowych III Rzeszy. O zdarzeniu powiadomiona została Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego propagowania ustroju faszystowskiego, do którego to przestępstwa przyznał się. Przeprowadzone przeszukanie w miejscu jego czasowego zakwaterowania doprowadziło do ujawnienia kolejnych materiałów o tematyce faszystowskiej, z akcentami skrajnie prawicowego nurtu ukraińskiego. Charakter tych materiałów może wskazywać na ich posiadanie w celu rozpowszechnienia. Kwestia ta będzie przedmiotem dalszych ustaleń i wyjaśnień procesowych. Nie jest wykluczone, że z tego tytułu student usłyszy kolejne zarzuty.

Przestępstwo polegające na publicznym propagowaniu ustroju faszystowskiego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz