Postępowanie dotyczące narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku prowadzi postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu w dniu 7 lipca 2019 r. pacjenta Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez blokowanie dojazdu karetki pogotowia ratunkowego ze wskazanym pacjentem na podjazd Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Leżajsku przez osobę na której ciążył obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, tj. o przestępstwo z art. 160 § 2 kk.

Z treści złożonego zawiadomienia i dołączonych do niego dokumentów wynika, że zespoły ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie nie miały zapewnionego właściwego dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Leżajsku z uwagi na to, że podjazd na SOR był blokowany przez pojazdy taboru transportu sanitarnego wyżej wymienionego szpitala, co mogło narazić w dniu 7 lipca 2019 r. pacjenta przywiezionego przez karetkę pogotowia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Aktualnie trwają czynności procesowe mające na celu weryfikację informacji wskazanych w zawiadomieniu o przestępstwie, w tym związane z zabezpieczeniem dokumentacji lekarskiej pacjenta przywiezionego na SOR oraz przesłuchaniem w charakterze świadków osób mających wiadomości w tej sprawie.

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy