Prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej seksualnego wykorzystania trzech nastolatków.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzorowała śledztwo przeciwko Pawłowi T., podejrzanemu o doprowadzenie trzech nastolatków, powyżej 15-roku życia, podczas ich snu do poddania się innej czynności seksualnej, to jest o trzy przestępstwa z art. 198 kk.   

W dniu 12 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał w sprawie wyrok w którym skazał oskarżonego na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł wobec niego zakaz wykonywania wszelkiej działalności zawiązanej z wychowaniem i edukacją małoletnich oraz opieką nad nimi na łączny okres 15 lat oraz zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich i opieką nad małoletnimi na łączny okres 15 lat.

W dniu 6 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie rozpoznając apelację oskarżyciela publicznego oraz obrońcy oskarżonego Pawła T., uwzględnił apelację prokuratora przyjmując, że oskarżony dopuścił się tzw. ciągu przestępstw i zmienił zgodnie z wnioskiem apelacji podstawy wymiaru kary oraz środków karnych, pozostawiając ich dotychczasowy łączny wymiar.

Wyrok skazujący Pawła T. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności jest prawomocny.

Rzecznik Prasowy

Artur Grabowski