Przywłaszczenie 181 leasingowanych samochodów

Samochody

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej   nadzoruje śledztwo p-ko 45 – letniej Annie P., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą R., której to przedmiotem działalności był wynajem samochodów.

W/w zarzucono przywłaszczanie łącznie 181 leasingowanych samochodów osobowych różnych marek, o wartości łącznej ponad 11 min zł na szkodę 8 firm leasingowych – pokrzywdzonych w tej sprawie.

Samochody będące przedmiotem umów zawartych przez Annę P. z leasingodawcami zostały wywiezione poza terytorium Polski, wbrew umowom i pomimo żądania zwrotu przedmiotu leasingu wobec uchylania się od respektowania treści umowy przez podejrzaną.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek tut. Prokuratury, zastosował wobec w/w podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zarzucone przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski