Seminarium naukowe na temat „Postępowanie i resocjalizacja wobec skazanych z zaburzeniami psychicznymi”

Mikrofon_konferencja

W dniu 28 lutego 2017r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się seminarium naukowe na temat „Postępowanie i resocjalizacja wobec skazanych z zaburzeniami psychicznymi”, zorganizowane przez Zakład Postępowania Karnego.

Wydarzenie to było nawiązaniem do obchodów dnia osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz nowelizacji szeroko rozumianego prawa karnego.

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie Łukasz Harpula wygłosił referat na temat „Udział prokuratora w postępowaniach  wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób”.

Prelegentami byli również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, adwokatury, doktorzy nauk prawnych, psycholodzy realizujący swoje zadania w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – Załężu.

Celem tego spotkania była wymiana poglądów na temat unormowań z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego, jak też poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem skazanych z zaburzeniami psychicznymi oraz praw pokrzywdzonych przez nich przestępstwem.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz