Skierowanie aktu oskarżenia w sprawie PR 5Ds. 967.2018

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych stosownie do treści art. 131 § 2 kpk informuje, że postępowanie o sygn.  PR 5 Ds. 967.2018 przeciwko Arturowi B. podejrzanemu o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. popełnione w warunkach określonych w art. 91 § 1 k.k. zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Rzeszowie aktu oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 2 kpk przeciwko Arturowi B.

Osoby pokrzywdzone zainteresowane treścią w/w  rozstrzygnięcia winny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

ppor. Sławomir Stępniak

prokurator Prokuratury Rejonowej 

dla miasta Rzeszów

Załącznik:

Zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia wraz z pouczeniami.