Śledztwo Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów dot. dopuszczania się w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych i usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia

Śledztwo

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi śledztwo dot. dopuszczania się w okresie od września 2017 roku do czerwca 2018 roku w Rzeszowie w środkach komunikacji miejskiej czynności seksualnych lub usiłowania dopuszczenia się takich czynności wobec małoletnich poniżej 15 roku życia.  
W dniu 16 października 2018 roku na polecenie Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 78-letniego mieszkańca Rzeszowa, z którym po doprowadzeniu do  prokuratury wykonano stosowne czynności, w tym ogłoszono mu zarzuty z art. 200 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 200 § 1 kk związane z trzykrotnym dopuszczeniem się przez niego wobec dwóch małoletnich uczennic rzeszowskich szkół innej czynności seksualnej oraz usiłowania dopuszczenia się takiej czynności, a następnie przesłuchano.
Wobec podejrzanego, który przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakazu opuszczania kraju.
Sprawcy za zarzucane mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski