Sprawcy pobicia w Rzeszowie ukarani

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie dochodzenie przeciwko trzem młodym mężczyznom w wieku 26 lat, 24 lat i 20 lat podejrzanym o dokonanie w dniu 21 lipca 2019 r. pobicia przy ul. Krakowskiej 3 mężczyzn innych i 1 kobiety. Dwóch pokrzywdzonych w związku z odniesionymi obrażeniami zostało przewiezionych do szpitala.

Wszyscy sprawcy w związku ze zdarzeniem zostali zatrzymani, przedstawiono im zarzuty, złożyli wyjaśnienia, w których przyznali się do pobicia, jak również złożyli wnioski o skazanie bez rozprawy za zarzucane im czyny na kary grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych po 20 zł każda (5.000 zł).

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów

Renata Krut