Sprawcy rozboju w Rzeszowie tymczasowo aresztowani

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów wszczęła śledztwo przeciwko 35 – letniemu mieszkańcowi  gminy Trzebownisko Marcinowi S. i 38-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Sewerynowi C.

Mężczyźni  podejrzani są o dokonanie w dniu 9 lutego 2020 roku przy ul. Wierzynka w Rzeszowie rozboju  na osobie Michała W., w stosunku do którego, w celu  kradzieży telefonu komórkowego marki Sony Xperia o wartości 600 zł,  użyli przemocy w postaci  przewrócenia na ziemię i kopania po całym ciele, w tym w okolice głowy. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała  w postaci urazu twarzy z obustronnym wielomiejscowym złamaniem kości nosa z przemieszczeniem odłamów kostnych. Podejrzani uszkodzili również okulary korekcyjne pokrzywdzonego o wartości 600 zł.

Marcin S. dokonał wskazanego czynu zabronionego w warunkach recydywy.

W toku prowadzonego postępowania przesłuchano pokrzywdzonego, świadka zdarzenia, zgromadzono dokumentację oraz wykonano inne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia.

W dniu 20 lutego 2020 r. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy  w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na obecnym etapie postępowania trwają czynności zmierzające do zgromadzenia pełnego materiału dowodowego.

Sewerynowi C. grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12, natomiast w przypadku Marcina S. górna granica kary pozbawiania wolności to 18 lat.

Agnieszka Hopek-Curyło
Rzecznik Prasowy