Szereg osób podejrzanych o organizowanie procederu nielegalnego przekroczenia granicy RP

Paragraf

Prokuratura Okręgowa nadzoruje prowadzone przez Placówkę Straży Granicznej w Rzeszowie –Jasionce postępowanie przeciwko Denisowi K. i innym, podejrzanym o czyny z art. 264 a § 1 kk i inne.

Postępowanie dotyczy grupy osób, zajmujących się organizacją nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy, w tym dostarczaniem im podrobionych dokumentów m.in. fałszywych zaświadczeń  o rzekomym zatrudnieniu ich na terenie RP oraz fikcyjnych meldunków na terenie Polski, których wykorzystanie umożliwiło im osiedlanie się w Polsce. Przy pomocy powyższych sfałszowanych dokumentów obywatele Ukrainy wjeżdżali na terytorium naszego kraju, a tym samym Unii Europejskiej, a niekiedy, z czasem nabywali obywatelstwo polskie. Sprawcy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Postępowanie dotyczy także organizacji nielegalnego przekroczenia granicy francusko-brytyjskiej obywatelom Ukrainy przy pomocy podrobionych oraz oryginalnych dowodów osobistych obywateli polskich. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Dotychczas w śledztwie postawiono zarzuty 15 osobom, obywatelom Polski i Ukrainy. Wobec 9 osób, które już usłyszały zarzuty prokuratorskie zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju z jednoczesnymi zatrzymaniami paszportów, jak też dozory Policji.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz