Trzy miesiące aresztu dla Mirosława J. podejrzanego m.in. o usiłowanie podpalenia budynku mieszkalnego

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Mirosławowi J. podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 288 § 1 kk tj. zniszczenia rzeczy, art. 245kk tj. na kierowaniu gróźb karalnych wobec świadka w celu wymuszenia określonego zachowania, a ponadto przestępstwa z art. 13§ 1 kk w zw. z art. 288§ 1 kk polegającego na usiłowaniu podpalenia budynku mieszkalno – gospodarczego.

Do zdarzeń będących przedmiotem zarzutów ogłoszonych podejrzanemu doszło w marcu 2017 roku na terenie miejscowości Głuchów. W dniu 5 marca 2017 roku o godz. 20:00 funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie udali się w rejon posesji położonej w Głuchowie, gdzie spaleniu uległo złożone siano. Akację gaśniczą prowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Wysokość szkody ustalona została na kwotę 600 zł. W pobliżu miejsca pożaru przebywał Mirosław J. W toku podjętych czynności ustalono, że Mirosław J. wcześniej był widziany, jak biegł wzdłuż posesji, gdzie doszło do pożaru. Mirosław J. był wówczas pod wpływem alkoholu. Mirosław J., podejrzewając pokrzywdzonego o wezwanie Policji, zachowywał się agresywnie, kierując wobec niego groźby pozbawienia życia.

Następnie w nocy z 5 na 6 marca 2017 roku o godz. 00:10 funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie ponownie udali się do miejscowości Głuchów, gdzie według zgłoszenia doszło do próby podpalenia budynku gospodarczo – użytkowego. Z poczynionych ustaleń wynikało, że sprawca próbował podpalić drzwi wejściowe do budynku. Z relacji świadka wynikało, że zauważył on przed budynkiem mężczyznę, który rozpalał zapałką gazety, po czym przykładał te gazety pod drzwi budynku. Gdy świadek poświecił latarką w kierunku mężczyzny, uciekł on w zarośla. Sprawca został zidentyfikowany, okazał się nim Mirosław J.

Mirosław J. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Sąd Rejonowy w Łańcucie, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, zastosował wobec Mirosława J, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W toku dalszego postępowania zweryfikowane zostaną wyjaśnienia złożone przez podejrzanego dotyczące podpalenia innych obiektów na terenie powiatu łańcuckiego.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz