Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego o szereg oszustw

Aresztowanie

W dniu 3 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ropczycach Wydział II Karny z dnia 16 lutego 2017 r. na mocy którego 39 –  letni mieszkaniec Rzeszowa został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Bogusław P. stanął pod zarzutem 9 przestępstw wyłudzenia bądź usiłowania wyłudzenia pożyczek pieniężnych i usług telekomunikacyjnych, przywłaszczenia dowodu osobistego oraz podrobienia zaświadczenia o zatrudnieniu i posłużenia się tym dokumentem. Wiele wskazuje, że ujawniony został dopiero fragment przestępczej działalności, jaką podejrzany parał się co najmniej na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy.

Do ujawnienia przestępstw doszło w styczniu i lutym bieżącego roku. Związane one były z zawiadomieniem mieszkańca powiatu ropczycko – sędziszowskiego, który zgłosił Policji, że w połowie grudnia 2016 r. zagubił swój dowód osobisty, prawdopodobnie na terenie banku w Rzeszowie. Dwa dni później dowód tożsamości podrzucony został pracownikowi ochrony banku i wrócił do właściciela. Ten jednak, po upływie około tygodnia, otrzymał listowną korespondencję od firmy udzielającej pożyczek. Nie odebrał przesyłki jednakże zaskoczony tym faktem, telefonicznie skontaktował się z firmą widniejącą na przesyłce i ustalił, że jego internetowy wniosek o pożyczkę został rozpoznany pomyślnie i przygotowana jest już umowa pożyczki opiewająca na kwotę kilku tysięcy złotych. Jako, że nie korzystał z internetu i nie składał takiego wniosku, niezwłocznie powiadomił Policję.

W wyniku podjętych czynności ustalono, że dowód tożsamości przywłaszczony został przez Bogusława P. z lady w banku, gdzie przez nieuwagę pozostawił go właściciel dokumentu. Obraz zarejestrowany został na wewnętrznym monitoringu. Dalsze czynności operacyjne podjęte przez Policję, doprowadziły do ustalenia, że Bogusław P. może posługiwać się danymi osób trzecich w celu wyłudzania pożyczek pieniężnych i usług telekomunikacyjnych oraz zakupów np. telefonów komórkowych.

Efektem dalszych działań było zatrzymanie Bogusława P. W dniu 13 lutego 2017 r. zatrzymany został przez Policję na gorącym uczynku w chwili, gdy na terenie Rzeszowa przyjmował od kuriera 5 przesyłek zaadresowanych na osobę o innych danych osobowych. Na przesyłkach widniał numer telefonu komórkowego zatrzymanego później przy Bogusławie P.

Przy Bogusławie P. zatrzymano również kserokopię dowodu osobistego wystawionego na osobę, do której adresowane były przesyłki oraz zaświadczenie
o zatrudnieniu tej osoby. Szybko ustalono, że zaświadczenie zostało w całości sfałszowane przez Bogusława P. Miał on zamiar dołączyć je do dokumentacji zwrotnej do firmy telekomunikacyjnej, która nadała przesyłkę.

W tym samym miejscu i czasie zatrzymany został 21 letni kurier dostarczający przedmiotową przesyłkę. Usłyszał on zarzuty pomocnictwa Bogusławowi P.
w wyłudzeniu czterech pożyczek pieniężnych. Jego rola polegała na tym, że doręczał przesyłki Bogusławowi P. mimo świadomości, że nie były one do niego adresowane.  Za każdą doręczoną przesyłkę otrzymywał około 100 zł. Miejsce odbioru każdorazowo telefonicznie uzgadniał z Bogusławem P.

Dwa dni później zatrzymany został drugi kurier współpracujący z Bogusławem P. 30 – letni mieszkaniec Rzeszowa usłyszał dziewięć zarzutów pomocnictwa
w wyłudzeniu świadczeń pieniężnych od różnych instytucji finansowych. Przyznał się do znajomości z Bogusławem P. Wyjaśnił, że świadomie „przymykał oko” na niedopuszczalne zasady związane z doręczaniem przesyłek za co każdorazowo dostawał od Bogusława P. pieniądze w kwocie od 50-100 zł.

W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących do Bogusława P. Policja ujawniła szereg dokumentów, w tym podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu osób trzecich, kopie dowodów osobistych, karty bankomatowe wystawione na osoby trzecie, telefony komórkowe i karty SIM, nośniki pamięci, pieczęcie i inne przedmioty najprawdopodobniej służące realizacji przestępczego procederu. Ustalono, że dane osób trzecich w tym kopie dokumentów tożsamości podejrzany uzyskiwał między innymi od osób z tzw. marginesu społecznego.

Jedna z ustalonych osób, na której dane zaciągnięta została pożyczka, przyznała, że pożyczyła Bogusławowi P. dowód osobisty za butelkę wina.

Sprawa dotycząca przestępczej działalności Bogusława P. jest przedmiotem dochodzenia nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Ropczycach.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz