Trzymiesięczny areszt dla sprawcy wymuszenia rozbójniczego i rozboju

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie nadzoruje śledztwo przeciwko Bogusławowi P. podejrzanemu o popełnienie w dniu 25 października 2016 roku w Woli Małej przestępstwa wymuszenia rozbójniczego oraz rozboju z naruszeniem czynności narządów ciała.

W toku podjętych czynności ustalono, że w dniach 24 i 25 października 2016r. Bogusław P. wielokrotnie groził jednej z pokrzywdzonych osób pozbawieniem życia, czym ostatecznie doprowadził ją w dniu 25 października 2016 roku do wydania  pieniędzy w kwocie 300 zł. Ponadto tego samego dnia mężczyzna używając przemocy wobec drugiej  z pokrzywdzonych osób zabrał jej pieniądze w kwocie 500 zł. W wyniku zastosowanej przemocy pokrzywdzona doznała obrażeń, które naruszyły czynności narządów jej ciała na okres poniżej siedmiu dni. Po popełnieniu przestępstw sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Wszczęte zostały czynności zmierzające do zatrzymania mężczyzny, użyto w tym celu m.in. psa tropiącego. Mężczyznę udało się zatrzymać dopiero następnego dnia, tj. 26 października 2016 roku w godzinach rannych   w Krakowie. Posiadał przy sobie część ze skradzionych  pieniędzy.

W dniu 27 października 2016 roku. Bogusław P. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, gdzie przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstw z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstwa rozboju, nie przyznał się natomiast do popełnienia przestępstwa wymuszenia rozbójniczego.

Na wniosek Prokuratury w dniu 28 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., które zarzucono podejrzanemu zagrożone jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, przestępstwo z art. 282 k.k. karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna był uprzednio karany za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą.

Ewa Romankiewicz
Rzecznik Prasowy