Tymczasowe aresztowania w sprawie dotyczącej tzw. piramidy finansowej

Aresztowanie

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Wydział II ds. Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Rzeszowie dotyczące doprowadzenia szeregu osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 20.000.000 złotych.

Przedmiotem postępowania jest trwający od 2014 roku proceder polegający na nakłanianiu osób fizycznych do przekazywania środków pieniężnych z przeznaczaniem na działalność inwestycyjną grupy podmiotów. Klienci przekonywani byli o możliwości osiągnięcia zysków w skali do 200% zainwestowanych środków.  Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że uzyskane w ten sposób środki były częściowo inwestowane niezgodnie z deklarowanym celem.

W ostatnich dniach w śledztwie przeprowadzono czynności zatrzymania trzech osób podejrzanych, przeszukania ich miejsc zamieszkania oraz siedzib prowadzonych przez ich firm. Czynności te miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego oraz podkarpackiego. Podejrzanym ogłoszono zarzuty, odebrano od nich wyjaśnienia. Wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy w Rzeszowie na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec trzeciego podejrzanego zastosowano środki nieizolacyjne w postaci poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. W sprawie obecnie prowadzone są intensywne czynności procesowe.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara od roku do lat 10 pozbawienia wolności.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula