Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy kradzieży z włamaniem

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje postępowanie przeciwko 27-letniemu Patrykowi W., podejrzanemu o popełnienie w okresie od 19 grudnia 2019 roku do 26 marca 2020 roku czternastu włamań oraz usiłowań włamań do pawilonów handlowych na terenie placu targowego w Rzeszowie przy ul. Moniuszki oraz do innych punktów handlowych i usługowych na terenie Rzeszowa.

Sprawca, nie posiadający stałego miejsca zamieszkania, był w przeszłości wielokrotnie karany, a zarzucone mu przestępstwa popełnił w warunkach recydywy. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Patryk W. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów. W związku z toczącym się postępowaniem, Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów wystąpiła do Sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. W dniu 27 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie uwzględnił złożony wniosek i zastosował wobec podejrzanego Patryka W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zarzucane przestępstwa sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Zastępca Prokuratora Rejonowego
dla miasta Rzeszów
Katarzyna Drupka