Tymczasowe aresztowanie sprawcy znęcania się nad żoną

Aresztowanie

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzoruje dochodzenie przeciwko 41- letniemu mieszkańcowi powiatu leżajskiego podejrzanemu o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną.

Pokrzywdzona z obawy przed agresywnie zachowującym się, będącym pod wpływem alkoholu mężem w dniu 30 października 2018 r. wezwała w celu interwencji Policję, na skutek której został zatrzymany.

Zeznania pokrzywdzonej, zeznania świadka, informacje zwarte w dokumentacji sporządzonej przez funkcjonariuszy Policji podczas czynności służbowych dały podstawę do przedstawienia wymienionemu zarzutu popełnienia przestępstwa. Jak ustalono jest to już kolejne postępowanie prowadzone przeciwko tej samej osobie o przestępstwo znęcania się. Sprawca za znęcanie się nad żoną odbywał już w przeszłości karę pozbawienia wolności i czynu będącego przedmiotem postępowania dopuścił się w warunkach recydywy (powrotu do przestępstwa).

W dniu 31 października 2018 r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Leżajsku wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zasadniczym powodem do wnioskowania o tymczasowy areszt była obawa, że podejrzany dopuści się kolejnych agresywnych zachowań wobec pokrzywdzonej, której groził pozbawieniem życia.

Postanowieniem z dnia 1 listopada 2018 r. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Za zarzucone podejrzanemu przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy.

 

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy