Tymczasowy areszt dla mieszkanki Dębicy

Toga

Uprzejmie informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu
14 sierpnia 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek
o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 55-letniej mieszkanki Dębicy – Lucyny S., której zarzuca się popełnienie szeregu przestępstw w okresie od 2009 do 2013 roku, polegających na przekładaniu instytucjom bankowym w Dębicy, Tarnowie, Ropczycach, Rzeszowie i w Krakowie podrobionych dokumentów postaci zeznań PIT-36L, informacji PIT-B, zaświadczeń Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów lub zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz nierzetelnych oświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w celu uzyskania przez siebie kredytów, czym doprowadziła instytucje bankowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie blisko 1.500.000,00 złotych, jak również polegających na usiłowaniu doprowadzenia tych instytucji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie blisko 4.000.000,00 złotych.

W dniu 27 września 2013 r. do Prokuratury Rejonowej w Dębicy wpłynęło zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy o popełnieniu przestępstwa przez Lucynę S., mającego polegać na sfałszowaniu zaświadczeń, zeznań i informacji podatkowych, przedłożonych przez w/wym. w celu uzyskania kredytu, w jednej z instytucji bankowych.

W czasie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez Lucynę S. zabezpieczono poduszki pieczątkarskie wraz podrobionymi gumkami pieczątek urzędowych administracji skarbowej.

W sprawie przesłuchano w charakterze świadków osoby, których pieczęcie i podpisy widniały na sfałszowanych dokumentach, a także osoby uprawnione do reprezentowania pokrzywdzonych z ramienia instytucji bankowych.

Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a następnie z uwagi na wpływające kolejne zawiadomienia o popełnieniu przestępstw do wydania postanowienia o uzupełnieniu zarzutów o nowe czyny.

Z uwagi na fakt ukrywania się Lucyny S., a tym samym niemożność przeprowadzenia z nią czynności procesowych wydane zostały stosowne postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Zastosowany został również wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju oraz wydane zostało zarządzenie o jej poszukiwaniu w celu ustalenia miejsca pobytu.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. podejrzana została zatrzymana przez Policję.

Prokurator przedstawił Lucynie S. łącznie 81 zarzutów o czyny z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 297 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i z art. 286 § 1 k.k.

          Przesłuchana w charakterze podejrzanej Lucyna S. przyznała się jedynie do przedłożenia w jednej z instytucji bankowych podrobionych dokumentów w postaci PIT-36L i PIT-B. Zaprzeczyła natomiast jakoby uzyskała z tego tytułu jakikolwiek kredyt. Przyznała się natomiast do pobierania pożyczek w firmie Provident, których nie spłacała z uwagi na brak środków finansowych. W dalszej części wyjaśniła, iż znaczne sumy kredytów, które miała pobrać w innych bankach (jednorazowo kwoty w wysokości od 100.000,00 zł do 330.000,00 zł) są dla niej szokujące i nigdy takich pieniędzy nie widziała na oczy.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania,
w związku z uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się w związku z grożącą podejrzanej surową karą oraz uzasadnioną obawą, iż może ona w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie karne skierowano do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie wobec w/wym. podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek został zastosowany postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2019 r. na okres 3 miesięcy.

Lucynie S. za popełnienie zarzucanych czynów grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Podejrzana nie była karana.

            Prokurator Rejonowy

                Jacek Żak