Tymczasowy areszt dla sprawcy znęcania się nad rodzicami, nie stosującego się do uprzednio stosowanych wolnościowych środków zapobiegawczych

Aresztowanie

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 12 września 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 47-lelniego mieszkańca Zwiernika Wiesława K., któremu zarzuca się popełnienie przestępstwa polegającego na psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad matką i ojcem poprzez wszczynanie pod wpływem alkoholu awantur domowych podczas, których podejrzany wyzywał pokrzywdzonych słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał ich, ośmieszał, krytykował, zakłócał spoczynek nocny, groził im pozbawieniem życia oraz spaleniem dobytku, które to groźby wzbudziły w zagrożonych uzasadnioną obawę ich spełnienia, a także poprzez szarpanie i popychanie matki naruszał jej nietykalność cielesną.

Pomimo, iż w toku toczącego się postępowania wobec podejrzanego Wiesława K. w dniu 1 sierpnia 2019 r. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji poprzez zobowiązanie go do stawiennictwa cztery razy w tygodniu w Komisariacie Policji w Pilźnie oraz nakazał opuszczenie zajmowanego przez niego wspólnie z pokrzywdzonymi rodzicami lokalu mieszkalnego na okres trzech miesięcy, tj. do dnia 30 października 2019 r., nie zastosował się do nałożonych na niego obowiązków, a przede wszystkim łamał zastosowany wobec niego nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego, w którym to miejscu wszczynał awantury i w dalszym ciągu dopuszczał się popełniania przestępstwa znęcania nad najbliższymi członkami rodziny.

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. jedenastokrotne nie stawił się na zastosowany wobec niego dozór Policji.

Wiesław K. już na nazajutrz po zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych, tj. w dniu 2 sierpnia 2019 r., jak i w dniach kolejnych będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w trakcie których groził rodzicom pozbawieniem życia, wyzywał ich słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, groził spaleniem dobytku, nadto matkę szarpał i popychał.

Do podobnych zdarzeń doszło także w m.in. w dniach 5 sierpnia 2019 r., 27 sierpnia 2019 r. i 5 września 2019 roku, kiedy to interweniowali funkcjonariusze Policji.

Dodatkowo w dniu 5 sierpnia 2019 r. z uwagi na znaczny stan upojenia alkoholowego podejrzany został doprowadzony przez Policję do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Wiesławowi K. przedstawiony został zarzut o czyn z art. 207 § 1 k.k. Przesłuchany w charakterze podejrzanego początkowo nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Następnie wyjaśnił, iż do negatywnych zachowań prowokowała go matka, która czyniła mu wyrzuty w związku z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Z związku niestosowaniem się przez podejrzanego do zastosowanych wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych oraz w związku z uzasadnioną obawą, iż podejrzany może popełnić przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę osób najbliższych, wspólnie z nim zamieszkujących, zwłaszcza, iż popełnieniem takiego przestępstwa groził, a jednocześnie w związku z koniecznością zapewnienia pokrzywdzonym bezpieczeństwa osobistego i spokoju skierowano do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie wobec w/wym. podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek został zastosowany postanowieniem z dnia 13 września 2019 r. na okres 2 miesięcy.

Sprawcy za popełnienie zarzucanego mu czynu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany w maju b.r. został już skazany za przestępstwo znęcania się nad matką, obejmujące okres od bliżej nieokreślonego dnia miesiąca listopada 2017 r. do 19 sierpnia 2018 r.

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy