Tymczasowy areszt podejrzanego o znęcanie się nad swoją żoną

Aresztowanie

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach przeciwko 65 mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad swoją żoną w okresie od 14 sierpnia 2015r, do dnia 20 lipca 2019r. miedzy innymi w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wywoływał on awantury domowe podczas których używał pod jej adresem słów uznawanych powszechnie za obelżywe, poniżał ją, ośmieszał, wyganiał z domu, szarpał za ubranie, ściskał i wykręcał ręce, bił rękoma po ciele i twarzy, kopał i dusił, groził pozbawieniem życia oraz spaleniem domu tj. o przestępstwo z art. 207§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k.

Podejrzany zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64§1 k.k. Był on wcześniej prawomocnie skazany na karę pozbawienia za czyn z art. 207§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. zaś po odbyciu kary i opuszczeniu zakładu karnego jego zachowanie nie zmieniło się i w dalszym ciągu znęcał się nad żoną.

Podejrzany nie przyznał się do popełniania zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył aby stosował wobec żony jakąkolwiek przemoc fizyczną bądź psychiczną.

Sąd Rejonowy w Ropczycach postanowieniem z dnia 23 lipca 2019r. uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech) miesięcy. Sąd wskazał, że zachodzi obawa, że podejrzany przebywając na wolności mógłby bezprawnie utrudniać postępowanie i nakłaniać pokrzywdzoną i świadków do składania fałszywych zeznań. Ponadto Sąd wskazał, że zachodzi uzasadniona obawa, iż podejrzany popełni przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu zwłaszcza, że groził żonie wielokrotnie popełnieniem takiego przestępstwa.

Za czyn z art. 207 §1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Mając na uwadze fakt, że podejrzany zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy Sąd może podejrzanemu wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwieszonego o połowę czyli do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokurator Rejonowy
w Ropczycach
Wojciech Przybyło