Tymczasowy areszt wobec trzech sprawców rozboju

Aresztowanie

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje śledztwo przeciwko Wiktorowi N., Tomaszowi N. oraz Brajanowi M., podejrzanym o popełnienie przestępstw – rozboju, dwukrotnego usiłowania rozboju oraz kradzież i groźby karalne – tj. o czyny z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k, art. 278 § 1 k.k. oraz art. 190 § 1 k.k.
W dniu 9 lipca 2019 roku 17 – letni Wiktor N., 39- letni Tomasz N. oraz 18 – letni Brajan M. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji po dokonaniu tego dnia kradzieży wózka do palet i wywołaniu awantury w sklepie, w trakcie której grozili pracownikom pozbawieniem życia, pobiciem i uszkodzeniem mienia.
W toku czynności wykonywanych z zatrzymanymi funkcjonariusze Policji ustalili, że Wiktor N. oraz Brajan M. w dniu 4 lipca 2019 roku dokonali ponadto rozboju na mężczyźnie, doprowadzając jednocześnie do uszkodzeń jego ciała, jak również w dniu 4 lipca 2019 roku usiłowali dokonać rozboju na innym mężczyźnie także doprowadzając do uszkodzenia jego ciała. Ponadto Wiktor N. i Tomasz N. w dniu 5 lipca 2019 roku usiłowali dokonać rozboju na kolejnym mężczyźnie doprowadzając do uszkodzeń jego ciała.
W dniu 11 lipca 2019 roku wszyscy trzej sprawcy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa rozboju, usiłowania rozboju i naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonych oraz kradzieży i gróźb karalnych. Podejrzani częściowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.
W dniu 11 lipca 2019 roku Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego. Postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec wszystkich sprawców środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.
Za przestępstwo rozboju i usiłowania rozboju grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, za przestępstwo kradzieży grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś za groźby bezprawne – kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski