Umorzenie postępowania w sprawie rzekomej przemocy w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie nadzorowała postępowanie sprawdzające w sprawie zgwałcenia mającego miejsce w dniu 21 sierpnia 2017 roku na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie oraz o spowodowanie obrażeń ciała u osadzonego dokonanego przez współwięźniów.
W dniu 22.08.2017r. funkcjonariusze z Komisariatu nr I w Rzeszowie zostali powiadomieni, że w Zakładzie Karnym w Rzeszowie miało dojść do zgwałcenia tymczasowo aresztowanego przez współosadzonego. Pokrzywdzony został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, gdyż posiadał na ciele obrażenia w postaci krwiaków, śladów przypalania zapalniczką oraz wytatuowany napis „Gwałciciel”. W toku wykonanych czynności ustalono, iż pokrzywdzony nie ma obrażeń typowych dla zgwałcenia.
Podczas przesłuchania w dniu 23.08.2017r. oświadczył, że nie będzie składał w tej sprawie żadnego zawiadomienia. Stwierdził, iż dla niego sprawa jest zamknięta.
Z uwagi na powyższe, postanowiono umorzyć postępowanie przed jego wszczęciem, gdyż przeprowadzone w sprawie czynności dowodowe nie uzasadniły podejrzenia popełnienia przestępstwa.