Umorzone dochodzenie PR Ds. 516.2019.D

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019r. umorzone zostało dochodzenie w sprawie fałszowania dokumentacji księgowej firmy Albigal z siedzibą w Woli Dalszej w nieustalonym bliżej okresie czasu roku 2010 w nieustalonym miejscu działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem polegającego na podrabianiu podpisów odbiorców na których dane personalne zostały wystawione przedmiotowe faktury celem użycia ich jako autentyczne tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. – wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa na zasadzie art. 322 kpk.

Zainteresowane strony postępowania szczegółowe informacje mogą uzyskać osobiście bądź drogą pisemną pod adresem Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10, ewentualnie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lancut@rzeszow.po.gov.pl. W korespondencji proszę powoływać się na sygnaturę akt tej sprawy PR Ds. 516.2019.D