Uroczyste otwarcie Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów

W dniu 19 października 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Działu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów, który funkcjonuje od 1 października 2018 roku.

W uroczystości uczestniczyli liczni zaproszeni goście w tym: Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej ppłk. Maciej Nowak, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk. Robert Bajorski, Ks. Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie Ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie do Spraw Wojskowych ppłk. Grzegorz Borys, Kierownik Działu I w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie ppłk. Jarosław Sej, Zastępca Komendanta 34 Wojskowego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie ppłk. Radosław Otocki, Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie mjr Grzegorz Grudniak, Zastępca Komendanta Garnizonu kpt. Tadeusz Rogala, Zastępca Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr. Marcin Banasiuk,  i reprezentujący Dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty – Spiechowicza kpt. Mirosław Lubera.

Gospodarzy reprezentowali Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus oraz Prokurator Okręgowy w Rzeszowie Łukasz Harpula. Obecni byli również przedstawiciele kierownictwa rzeszowskich prokuratur w tym: Zastępca Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie Adam Fida, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie Artur Terlecki, Prokurator Rejonowa dla miasta Rzeszów Renata Krut i Zastępca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów do spraw wojskowych mjr Karol Czuba.

Spotkanie otworzył Prokurator Okręgowy Rzeszowie witając zgromadzonych gości.

Oficjalne wystąpienie rozpoczął  Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok wyrażając zadowolenie z powrotu prokuratorów wojskowych do Rzeszowa.  Wyraził przekonanie i nadzieje, że z biegiem czasu Dział przekształci się w Wydział do spraw Wojskowych uroczyście wręczając Panu majorowi Karolowi Czuba akt nominacyjny na Zastępcę Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów do spraw wojskowych.

Następnie głos zabrał Prokurator Regionalny w Rzeszowie podkreślając, że podjęta inicjatywa zmierzająca w kierunku utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów zakończyła się sukcesem, co skutkuje równocześnie zabezpieczeniem tzw. „ściany wschodniej” od strony prokuratorskiej. Zwrócił uwagę, że prokuratorzy wojskowi będą stanowili wsparcie nie tylko dla prokuratorów Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, ale wszystkich prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na terenie regionu, gdyż w zakresie ich czynności znajdą się obok spraw wojskowych, również cywilne.

Oficjalne wystąpienia zakończył Prokurator Okręgowy w Rzeszowie Łukasz Harpula   zarysowując historię działań organizacyjnych związanych z utworzeniem Działu do Spraw Wojskowych, przedstawiając zamierzone cele oraz multimedialną prezentację, a kończąc podziękował za przybycie Szanownych Gości.

                                                                                              Rzecznik Prasowy
                                                                                               Artur Grabowski