Usiłowanie rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego pistolet

Prokuratura Rejonowa w Dębicy skierowała w dniu 8 listopada 2018 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie kar oraz środków karnych uzgodnionych z oskarżonymi: 26-letnim mieszkańcem Dobrkowa – Grzegorzem M. i 21-letnim mieszkańcem Latoszyna – Bartłomiejem W., którym zarzuca się usiłowanie dokonania rozboju na 35-letnim mieszkańcu powiatu dębickiego oraz uszkodzenie należącego do niego mienia – samochodu osobowego m-ki Fiat, a także dokonanie kradzieży sprzętu wędkarskiego na szkodę dwóch mieszkańców powiatu tarnowskiego.

Bartłomiej W. pozostaje także pod zarzutem kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

W dniu 5 maja 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dębicy zostali poinformowani o zdarzeniu mającym miejsce na parkingu leśnym, w miejscowości Machowa, na którym zatrzymał się kierujący pojazdem pokrzywdzony celem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Na parkingu w tym czasie stał zaparkowany samochód m-ki Audi. Obok pojazdu znajdowało się dwóch mężczyzn Grzegorz M. i Bartłomiej W. Po chwili podeszli do pokrzywdzonego i gestykulując przedmiotem przypominającym pistolet  zażądali od niego dokonania zapłaty za parking w kwocie 50 złotych. Gdy ten odmówił zaczęli kopać i uderzać pięściami w jego samochód, powodując wybicie dwóch szyb, zgniecenia w karoserii oraz zarysowania, czy spowodowali łącznie straty w wysokości 4500 złotych. Następnie oddalili się z miejsca zdarzenia. W dniu zdarzenia sprawcy spożywali alkohol. Badanie alkomatem wykazało, iż Grzegorz M. miał 1,19 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Natomiast w dniu 23 czerwca 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dębicy zostali poinformowani o zdarzeniu mającym miejsce w miejscowości Dobrków, gdzie kierujący pojazdem wjechał do rowu. Na miejscu policjanci zastali Bartłomieja W. i Grzegorza M. Obydwaj z nich byli pod wpływem alkoholu. U Bartłomieja W., który kierował samochodem wykazano 0,99 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu, zaś u Grzegorz M. ujawniono 0,50 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu. W toku postępowania ustalono, iż zanim doszło do zdarzenia drogowego wracali z zalewu w Mokrzcu, gdzie dokonali kradzieży sprzętu wędkarskiego na szkodę dwóch mieszkańców powiatu tarnowskiego, którzy w nocy z 22/23 czerwca 2018 r. łowili ryby. W wyniku kradzieży sprawcy spowodowali straty o łącznej wysokości 1770 złotych.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Bartłomiej W. i Grzegorz M. przyznali się do przedstawionych im zarzutów. W trakcie przesłuchania Grzegorz M. zaproponował wymierzenie mu kary łącznej 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł orzeczenie zobowiązania do przeproszenia pokrzywdzonych w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się wyroku, dozoru kuratora sądowego, zobowiązania do naprawienia szkody w 1/2 wysokości oraz zasądzenia kosztów i opłat sądowych w części.

Bartłomiej W. natomiast zaproponował wymierzenie mu kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata i grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, orzeczenie zobowiązania do przeproszenia pokrzywdzonych w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się wyroku, dozoru kuratora sądowego, zobowiązania do naprawienia szkody w 1/2 wysokości, orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres wynoszący 3 lata, orzeczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz zasądzenia kosztów i opłat sądowych w części.

Oskarżeni dotychczas nie byli karani.

 

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy