Wojenne znaleziska ujawnione podczas prac budowlanych w Sędziszowie Małopolskim

W dniu 2 kwietnia 2019 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach został poinformowany o wykopaniu pocisku artyleryjskiego oraz fragmentach szkieletu ludzkiego, które ujawniono podczas prac budowlanych związanych z budową nowej drogi w okolicy ul. Księżomost w Sędziszowie Małopolskim.

Po przybyciu na miejsce ustalono, że operator koparki, podczas prac budowlanych związanych z budową drogi, ujawnił pocisk artyleryjski, a kilkadziesiąt metrów dalej fragmenty kości ludzkich. Na miejscu wykonano czynności przy udziale prokuratora oraz m.in. archeologa, ujawniając elementy kośćca ludzkiego, wśród których rozpoznano kość udową, fragmenty kości klatki piersiowej oraz fragmenty czaszki. Stwierdzono również obecność elementów pocisków do broni palnej oraz fragmentów glinianego naczynia.

W dniu 3 kwietnia 2019 roku, po sprawdzeniu terenu przez przybyłą na miejsce brygadę sapersko-minerską, ujawniono w miejscu wcześniejszego znalezienia szczątków dalsze, liczne, niewielkie fragmenty kostne, zęby, kilka łusek, pociski i ich fragmenty, element maski gazowej oraz nieśmiertelnik. Z relacji obecnych na miejscu żołnierzy z brygady sapersko-minerskiej oraz archeologa wynikało, że nieśmiertelnik pochodzi z czasów wojennych i należy do żołnierza narodowości niemieckiej. Stan nieśmiertelnika (zabrudzenia, nalot) nie pozwalał na jego odczytanie.

Obecnie trwają czynności związane z przekazaniem zabezpieczonych szczątków ludzkich do Fundacji „Pamięć” z/s w Warszawie, która zajmuje się identyfikacją oraz pochówkiem osób narodowości niemieckiej, poległych podczas wojny.

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy