Wyłudzenia refundacji leków

Leki, pieniądze

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji  w Rzeszowie śledztwo przeciwko siedmiu mieszkańcom powiatu przemyskiego Elli S. – lat 55,  Rafałowi K. – lat 33, Krystynie K. – lat 62, Andrzejowi K. – lat 63, Natalii K. – lat 32, Katarzynie K. – lat 36, Annie C. – lat 27 o czyn z art. 286 § 1 kk i inne, które dotyczy doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie około półtora miliona złotych poprzez zorganizowanie procederu polegającego na wyłudzaniu refundacji z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na leki zawierające srebro koloidalne poprzez wprowadzanie w błąd co do zasadności wskazanego rodzaju i sposobu leczenia i przez pozorowanie obrotu takimi medykamentami.

Z dokonanych ustaleń wynika, że Krystyna K. i Rafał K. prowadząc apteki na terenie powiatu przemyskiego weszli w porozumienie z lekarzem rodzinnym Ellą S., której zadaniem było wypisywanie recept na „zaufane osoby” ( głównie członkowie rodziny właścicieli aptek)   na schorzenia dermatologiczne, na podstawie których miała być sporządzana w punktach aptecznych maść, w skład której wchodziło srebro koloidalne.  Lekarz stwarzała jedynie pozory leczenia. Recepty poświadczały nieprawdę,  były wystawiane instrumentalnie, bez potrzeb medycznych (zastosowanie składników przedmiotowego leku recepturowego było bezzasadne  i obecnie nie stosowane w lecznictwie dermatologicznym)  oraz  nie były faktycznie realizowane w aptekach, a tylko formalnie wprowadzane do systemu. Faktury przedstawione przez prowadzących apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia mające potwierdzić zakup składników do wytworzenia maści wynikających z recept zostały zakwestionowane (jako sfałszowane)  przez przedstawiciela hurtowni farmaceutycznej wskazywanej jako sprzedawca przedmiotowych medykamentów.

Dokumentacja przekazywana przez właścicieli apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zawierała nieprawdziwe, a także sfałszowane dane, na podstawie których uzyskiwano refundacje.

Proceder przestępczy funkcjonował od  2016 roku do 2018 roku.

W dniu 10 czerwca 2019 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dokonali zatrzymania 5 osób, w tym lekarza i dwóch właścicieli aptek oraz przeprowadzili inne czynności procesowe, w tym przeszukania.

W trakcie śledztwa przedstawiono zarzuty udziału w przestępstwie siedmiu osobom i przesłuchano je w charakterze podejrzanych.

Do popełnienia zarzucanego czynu przyznał się jedynie Rafał K.

Prokurator na poczet obowiązku naprawienia szkody i kary grzywny zabezpieczył mienie należące do podejrzanych na kwotę około 1 350 000 złotych.

Wobec podejrzanych Elli S. , Krystyny K.  i Rafała K. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował w dniach 11 i 12 czerwca 2019 roku  środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Lekarzowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, natomiast właścicielom aptek kara pozbawienia wolności do lat 15.

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski