Wyłudzenie dotacji unijnych

Banknoty_500zł

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Wydział II ds. Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – Delegatura w Rzeszowie śledztwo związane z bezprawnym pozyskiwaniem dotacji unijnych pozostających w dyspozycji  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotem postępowania jest działalność podkarpackiego przedsiębiorcy w okresie  od 2004 do 2016 roku (współdziałającego z innymi osobami), w zakresie wyłudzeń środków unijnych tytułem między innymi  dopłat  dla terenów rolnych, na których produkcja rolna jest utrudniona, poprzez zawieranie fikcyjnych umów dzierżawy nieruchomości rolnych na podstawione osoby oraz wprowadzenie w ten sposób w błąd przedstawicieli Powiatowych Biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co do rzeczywistego beneficjenta oraz uprawnień do wsparcia finansowego i doprowadzenia tych instytucji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości na łączną kwotę prawie 9 milionów złotych. Podana kwota szkody wynika z obecnych zarzutów, ale już zebrany materiał dowodowy wskazuje, że ulegnie ona zwiększeniu.

W dniu 21 marca 2018 r. na polecenie prokuratora  zatrzymano 7 osób,  którym ogłoszono zarzuty oszustwa i wyłudzenia dotacji na podstawie nierzetelnych dokumentów i przesłuchano ich  w charakterze podejrzanych.

Zatrzymano właścicieli  nieruchomości na które były wyłudzane dotacje: małżeństwo Michała O. i Annę O., dzierżawców nieruchomości Jana B., HenrykaB. oraz Katarzynę R-K oraz właścicieli  biura mieszczącego się w Łańcucie   prowadzącego obsługę przedsiębiorców – Ireneusza P. oraz KatarzynęP.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień.

Za zarzucane przestępstwo grozi wymienionym kara od roku do lat 10.

W dniu dzisiejszym   zostanie podjęta decyzja co do zastosowania środków zapobiegawczych.

 

Rzecznik Prasowy
Edyta Lenart