Wyrok 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za przywłaszczenie pieniędzy na szkodę swego pracodawcy

Wyrok

W dniu 9 czerwca 2017r. w Sądzie Rejonowym w Dębicy zapadł wyrok w sprawie p-ko Adamowi W. podejrzanemu o czyn z art. 284 § 2 kk i inne.

Adam W. został oskarżony o to, że w okresie od 28 grudnia 2006 roku do 12 listopada 2007 roku w Dębicy woj. podkarpackiego, działając ciągiem przestępstw, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, będąc zatrudnionym w firmie z siedzibą w Dębicy, dokonał przywłaszczenia pieniędzy pobranych osobiście jak i wpłat przyjętych na jego polecenie przez kierowców, od kontrahentów w/w firmy, a których to należności w kwocie łącznej 625.293, 31 zł nie przekazał do kasy firmy, działając tym samym na jej szkodę oraz o to, że w bliżej nieokreślonym dniu na przełomie miesiąca października i listopada 2007r. wypełnił blankiet w postaci czystej kartki papieru A4 z naniesioną parafką prezesa w/w firmy, niezgodnie z wolą podpisanego, w ten sposób, że sporządził na tej kartce rozliczenie miesięczne za okres od stycznia do października 2007 roku z kwot pobranych od kontrahentów i kierowców, które to następnie kwoty miały być rzekomo przekazane prezesowi.

Wyrokiem Sądu oskarżony został uznany za winnego dopuszczenia się zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i skazany na karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wymiarze 200 stawek dziennych przy uwzględnieniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych, ponadto zobowiązano oskarżonego do obowiązku naprawienia szkody w kwocie 625.293,31 zł oraz zasądzono częściowe koszty postepowania w kwocie 4000 złotych.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz