Wyrok w sprawie zabójstwa

W dniu 2 lipca 2019 r. po trwającym 6 miesięcy procesie sądowym Sąd Okręgowy w Rzeszowie II Wydział Karny skazał oskarżonego Roberta T. za dokonane w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie przy ul. Sobieskiego zabójstwo swojej konkubiny poprzez sześciokrotne uderzenie nożem o długości ostrza 20 cm, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk na karę 25 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony został również skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności  za znęcanie  się fizycznie i psychicznie nad pokrzywdzoną oraz jej najstarszą, pochodzącą od innego ojca córką. Wyrok nie jest prawomocny. Rozprawa prowadzona była z wyłączeniem jawności.

Rzecznik Prasowy

Artur Grabowski