Zarzuty dla osób podejrzanych o przestępstwa wyłudzenia zwrotu podatku VAT

Banknoty

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo przeciwko dziewięciu osobom w tym czterem obywatelom Polski, dwóm obywatelom Ukrainy oraz trzem obywatelom Wietnamu w zakresie przestępstw dotyczących usiłowania wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT.

W stosunku co do trzech z w/w osób zostały wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT na łączną kwotę przekraczającą pięć i pół miliona złotych a jednej z nich dodatkowo przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT na łączną kwotę przekraczającą milion złotych.

Względem pozostałych osób wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstw polegających na pomocnictwie w popełnieniu przestępstw w postaci usiłowania wyłudzenia nienależnego zwrotu wyżej wskazanego podatku VAT.

W dniu 08 stycznia 2020 roku zatrzymano czterech obywateli polskich, którym ogłoszono wskazane wyżej zarzuty popełnienia przestępstw usiłowania wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT, a jednej z nich pomocnictwa w popełnieniu w/w przestępstwa.

Wszystkie przesłuchane w charakterze podejrzanego osoby nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów.

W stosunku co do w/w osób, po ogłoszeniu zarzutów, zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu we właściwej jednostce policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe – w stosunku co do jednej osoby w kwocie 50 000 złotych a w stosunku co do trzech pozostałych w kwocie po 40 000 złotych.

Prokurator Prokuratury Okręgowej

Paweł Król