Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

ul. Hetmańska 45d
35-078 Rzeszów

NIP 813-27-03-518

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

tel. 17 50 61 200
tel/fax:  17 50 61 203
e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl

Sekretariat Wydział I Śledczy
tel. 17 50 61 211

Sekretariat Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
tel. 17 50 61 212, fax. 17 50 61 266

Elektroniczna skrzynka podawcza

Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA: SKRZYNKA POCZTOWA E-MAIL NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH. PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA. Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury mogą być  składane osobiście w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.


Wyświetl większą mapę