Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych – kserokopiarek oraz niszczarek biurowych w ramach pierwszego wyposażenia budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego”.

2020-09-15 Ogłoszenie

2020-09-15 Załączniki

2020-09-21 Odpowiedzi do zapytań

30-09-2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty