Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Dostawę wody butelkowej niegazowanej w butlach ok. 19 litrowych i dzierżawę urządzeń dozujących wodę dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz prokuratur okręgu rzeszowskiego”

25-10-2018 Ogłoszenie

25-10-2018 Załączniki

30-10-2018 Pytania i odpowiedzi do SIWZ

30-10-2018 Pytania i odpowiedzi do SIWZ

30-10-2018 Pytania i odpowiedzi do SIWZ

09-11-2018 Wybór najkorzystniejszej oferty