Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń higieniczno–sanitarnych i socjalnych” w ramach pierwszego wyposażenia budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego”

27-08-2020 Ogłoszenie

27-08-2020 Załączniki

27-08-2020 Specyfikacja wyposażenia

22-09-2020 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty