Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych”

19-10-2018  Ogłoszenie

19-10-2018  Załączniki

23-10-2018  Pytanie do SIWZ

25-10-2018  Pytanie do SIWZ

02-11-2018  Pytania do SIWZ

19-11-2018  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty