Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie”

10-04-2019 Ogłoszenie

10-04-2019 Załącznik nr 1

10-04-2019 Załączniki nr: 2, 3 i 4

15-04-2019  Pytanie i odpowiedź

23-04-2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty