Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup 9 sztuk foteli obrotowych i 4 sztuk krzeseł na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych”

07-01-2019 Ogłoszenie

07-01-2019 Formularz cenowy – Załącznik nr 2

07-01-2019 Formularz ofertowy – Załącznik nr 3

07-01-2019 Oświadczenia – Załączniki: nr 4 i nr 5

14-01-2019 Pytania i odpowiedzi do SIWZ

17-01-2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty