Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji

23-03-2018 Ogłoszenie

23-03-2018 SIWZ

23-03-2018 Załączniki

23-03-2018 Program funkcjonalno – użytkowy

05-04-2018 Informacja z otwarcia ofert

20-04-2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty