Rozeznania rynku na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych”


Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:
18-01-2019  Opis przedmiotu zamówienia
18-01-2019  Załącznik nr 1 – formularz cenowy