List gończy – Michael Cibis

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach poszukuje: Michael Cibis

Imiona i nazwisko: Michael Cibis
Data urodzenia: 03.04.1980 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Wola Dalsza

Podstawa poszukiwania:
Art. 284 § 2 kk z w zw. z art. 12 kk.

Michael Cibis
Michael Cibis